خبرنامه آگوست 2020بورس سوئیس 2022-2021رتبه بندی شانگهایFA-رتبه بندی QS

خبرنامه مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه آگوست 2020 منتشر شد.

فراخوان بورس های عالی دولت سوئیس برای سال تحصیلی 2022-2021

درنظام رتبه بندی موضوعی شانگهای سال 2020،دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر دانشگاه های ایران و در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفت.

حضور دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه‌بندی موضوعی «کیو اس» در سال ۲۰۲۰

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی