مجامع بین المللی

تداوم حيات و رشد مستمر جوامع علمي بدون افزايش ذخيره اطلاعات علمي،‌كارشناسي و فني آن ميسر نيست.
دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي با ايجاد تسهيلات جهت شركت انديشمندان در مجامع علمي داخلي و خارجي زمينه اين قبيل انتقال اطلاعات را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه فراهم نموده است. اين ماموريتهاي كوتاه مدت مي توانند در مطرح كردن اساتيد دانشگاهها در محافل و موسسات علمي بين المللي معتبر در زمنيه هاي مختلف تخصصي و پژوهشي نقش موثري داشته باشند. تبادل افكار و آراي اعضاي هيات علمي با دانش پژوهان و دانشمند ان ساير كشورها از اين طريق، مي تواند زمينه هاي گسترش و بسط ارتباطات و مراودات علمي مستقيم و غير مستقيم دانشگاه را با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان جهان فراهم نمايد . تعداد شركت كنندگان در اين همايشها ساليانه رو به افزايش مي باشد.

به منظور شركت در مجامع علمي بين المللي دانشگاه كمك هزينه اي از محل پژوهانه متقاضي به ايشان خواهد داد. جهت تسهيلات بيشتر معرفي نامه هايي براي دريافت ارز و دريافت بليط هواپيمايي با تخفيف 10% در اختيار ايشان قرار مي دهد. 

جهت خريد ارز از بانك عامل لازم است كه مدارك زير را به همراه داشته باشد :
  • تصوير صفحه اصلي گذرنامه، ويزا، تاريخ آخرين خروج از كشور و اصل آن
  • معرفي نامه دانشگاه
  • تصوير بليط هواپيمايي و اصل آن

** توجه: به منظور ثبت درخواست‌های دریافت ارز در سامانه‌ی وزارت علوم لازم است متقاضیان فایل خلاصه مقاله و همچنین دعوت‌نامه خود را به صورت PDF به ایمیل s.razavian@of.iut.ac.ir ارسال نمایند.**

جهت مطالعه قوانین و مقررات مربوط به شرکت در مجامع بین‌المللی اینجا و جهت آگاهی از گردش‌کار مربوط به شرکت در مجامع بین‌المللی اینجا را کلیک نمایید.
 
فرم‌های مورد نیاز:
 
فرم درخواست شرکت در کنفرانس        
 
فرم گزارش سفر و چکیده مقاله           
 
 
 
 
 

تحت نظارت وف بومی