دانشجویان کارشناسی

خدمات قابل ارائه از طرف دفتر همکاری‌ها به دانشجویان کارشناسی از قرار زیر است:

1- صدور گواهی تحصیلی

تهيه گواهي‌هاي تحصيلي اعم از اشتغال به تحصيل و يا فراغت از تحصيل مبتني بر گواهي تاييد شده توسط آموزش دانشگاه مي باشد. دانشجويان عزيز جهت دريافت گواهي مزبور به زبان انگليسي مي توانند  با دريافت گواهي از اداره آموزش و لحاظ شدن جمله "ترجمه بلامانع است" توسط مسئولين محترم اداره آموزش دانشگاه و با درج املاي انگليسي نام و نام خانوادگي در ذيل نامه  (مطابق با پاسپورت)  و ارائه آن به دفتر همكاريهاي علمي بين المللي گواهي مزبور را پس از تهيه شدن توسط اين دفتر دريافت دارند.

2-شرکت در مجامع بین‌المللی

دانشجويان دوره كارشناسي در طول مدت تحصيل مي توانند جهت شركت در كنفرانس هاي علمي، دوره هاي كارآموزي، بازديد از صنايع و نمايشگاه ها و مصاحبه هاي علمي با اطلاع دانشگاه و  به صورت شخصي اقدام نمايند. دانشجويان مشمول نظام وظيفه جهت كسب مجوز خروج از كشور مي توانند با هماهنگي با دانشگاه و طي مراحل مربوطه اقدامات مقتضي را به انجام رسانند.

مدارك مورد نياز جهت شرکت در مجامع بین‌‌المللی:

 1.  ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از آموزش دانشگاه با ذكر شماره معافيت تحصيلي
 2.  دعوتنامه يا نامه پذيرش مقاله
 3.  تكميل فرم اطلاع و موافقت دانشكده با حضور متقاضي
 4.  تكميل مراحل مربوط به سپردن وثيقه
 • الف) دو فقره چك به مبلغ 150/000/000 ريال (پانزده ميليون تومان) از دو نفر متعهد
 • ب) ارائه صحت امضاي هر دو نفر متعهدين از طريق تاييد دفتر خانه رسمي
 • ج) انضمام رونوشت آخرين حكم كارگزيني براي متعهدين داراي شغل دولتي و يا ارائه رونوشت پروانه كسب براي متعهدين داراي شغل آزاد
 1. تهيه يك نسخه رونوشت از موارد بند 4

3- شرکت در مسابقات بین‌المللی

سالانه در سرتاسر جهان مسابقات علمي بين المللي با حضور دانشجويان از كشورهاي مختلف برگزار مي گردد. نظر به پتانسيل بالاي علمي، آموزشي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان،  هر ساله گروه هاي متعدد دانشجويي جهت شركت در اين مسابقات يه خارج از كشور سفر مي نمايند. جهت آشنايي علاقمندان قوانين مصوب وزارت علوم و دانشگاه در خصوص اين حضور دانشجويي و گردش كار مربوط به شركت دانشجويان در مسابقات علمي بين المللي در اين وبگاه آمده است.

درخواست مي شود اعضاي محترم هيات علمي سرپرست تيم ،  حداكثر 2 هفته پس از بازگشت نسبت به استرداد ضمانت پرداخت شده  از سوي دانشگاه براي  اعضاي تيم ، اقدام نمايند.

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی:

 1. نام دقيق مسابقه + زمان برگزاري + شهر + كشور
 2. مشخص نمودن سازمان حمايت كننده مالي مسابقه
 3.  تكميل فرم شناسايي مسابقات بين المللي وزارت علوم توسط سرپرست گروه
 4. تهيه گزارش توجيهي سفر توسط سرپرست گروه
 5. دعوت نامه از محل برگزاري مسابقه با ذكر نام تمام اعضاء و سرپرست گروه
 6. مراجعه دانشجو به دفتر حراست دانشگاه جهت دريافت فرم توصيه هاي  امنيتي سفر
 7.  گواهي اشتغال به تحصيل ( با ذكر شماره معافيت تحصيلي جهت مشمولان  نظام وظيفه )
 8.  تهيه وثيقه :
 • الف ) تهيه دو فقره چك به مبلغ 000، 000، 150 ريال ( پانزده ميليون تومان )
 •  ب ) صحت امضاي هر دو نفر متعهد از طريق تاييد دفتر خانه
 •  ج ) ضميمه نمودن رونوشت آخرين حكم كارگزيني هر دو نفر متعهد ( در  صورت داشتن شغل دولتي رونوشت آخرين حكم كارگزيني و درصورت داشتن شغل آزاد  رونوشت پروانه كسب )
 1. تكميل فرم تعهد دانشجويي جهت بازپرداخت 8 ميليون تومان نظام وظيفه
 2. تهيه رونوشت از بند

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی