برگزاری ایده شوایده شو-12امضای تفاهم نامه IUNcall for mobility grants

نخستین ایده شوی تخصصی بین المللی در استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان نخستین ایده شوی تخصصی بین المللی در استان اصفهان-12 اردیبهشت 1398

تفاهم نامه کنسرسیوم فعاليت هاي بین المللی مراكز علمي و فناوري پیشرو استان در دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید

Call for Mobility Grants with South Asia and Iran 2019

صفحه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی