خبرنامه نوامبر و دسامبر 2023برندگان بورس سوئیس سال 2022-2023

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه های نوامبر و دسامبر 2023 منتشر شد.

برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس(Swiss Excellence Scholarship)در سال 2023-2022 اعلام شد.

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی