برگزاری ایده شوhappy new academic yearامضای تفاهم نامه IUN

نخستین ایده شوی تخصصی بین المللی در استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

IUT_International team wishes a very successful New Academic year for you all!

تفاهم نامه کنسرسیوم فعاليت هاي بین المللی مراكز علمي و فناوري پیشرو استان در دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی