برگزاری ایده شوامضای تفاهم نامه IUNcall for mobility grants

نخستین ایده شوی تخصصی بین المللی در استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

تفاهم نامه کنسرسیوم فعاليت هاي بین المللی مراكز علمي و فناوري پیشرو استان در دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید

Call for Mobility Grants with South Asia and Iran 2019

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی