اخبار

بازدید سفیر کشور سوئیس از دانشگاه تربیت مدرس

روز سه شنبه مورخ 13 آذر ماه 1397 دانشگاه تربیت مدرس میزبان جناب آقای مارکوس لایتنر، سفیر کشور سوئیس در ایران، به همراه خانم دکتر چانتال دلی (کنسول علمی سوئیس در ایران) بود.

آقای لایتنر در این نشست رویکرد همکاری عملی در سوئیس و رویه حمایت های مالی را عنوان نموده و بیان داشت  در واقع دانشگاه ها در حوزه های پژوهشی مرتبط با یکدیگر دارای تعامل بوده و  با برقراری لینک های مرتبط میان این دانشگاه ها رویکرد ارتباط افراد با یکدیگر را تشویق مینماییم. وی این رویکرد را، رویه ای رقابتی و یک رویکرد برد-برد دانست.

لایتنر همچنین اذعان داشت نتایج همکاری با ایران نشان داده که همکاری علمی دارای نتایج مناسب است. وی همچنین امضای تفاهم نامه را به منزله تسهیل کننده  فعالیتها و نه هدف اصلی تلقی نمود.

ایشان همچنین از تدارک بازدید هیأتی ایرانی از کشور سوئیس در مارس 2019 خبر داد که در این ملاقات بنیاد های بین المللی علمی و محققان دانشگاهی حضور داشته باشند. وی در ادامه افزود:" در همکاری علمی با ایران دارای دو میز همکاری برای حوزه های پزشکی و غیر پزشکی هستیم که آماده همکاری بوده و این تجربه خوبی در این زمینه خواهد بود." لایتنر همچنین  افزود این دو میز هماهنگ کننده امور همکارهای علمی بوده و موارد مربوطه را اطلاع رسانی می نمایند.  

در ادامه این نشست همچنین، به مذاکرات انجام شده با اعضای هیأت علمی دو دانشگاه ETH  و EPFL که در سال های گذشته صورت پذیرفته بود، اشاره گردید و همکاری در چارچوب پروژه مشترک مورد بحث واقع شد.

همچنین مسئول میز همکاریهای ایران و سوئیس در دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت، همکاری مثبت طرفین را عنوان  نمود و در خصوص حمایت از انجام پروژه های مشترک به طرح SEED Money اشاره کرد که در اولین سال اجرا 16 طرح پذیرفته شده و حمایت از هرطرح 20 هزار فرانک می باشد. خانم دکتر معراجی همچنین به همکاری های میان بنیاد علم ایران و سوئیس اشاره کردند که حمایت هایی از فعالیتهای علمی انجام می دهند.

تحت نظارت وف بومی