پیام خوش‌آمد

بازديد شما را از سايت دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه صنعتي اصفهان گرامي مي داريم.
در سالهاي پس از تاسيس دانشگاه، تلاشهاي بسياري در جهت ايجاد محيطي بسيار مناسب براي كسب علم و دانش صورت گرفته است و اينك اين دانشگاه با سابقه اي ۳۰ ساله، با وجود سيزده دانشكده، ۵ مجتمع آموزشي و سه پژوهشكده از اعتبار ويژه اي در سطح كشور برخوردار گرديده و به نوبه خود موجبات ارتقاي فضاي علمي، فرهنگي و تحقيقاتي كشور را باعث شده است.
دانشگاه صنعتي اصفهان مجموعه اي آموزشي با بيش از۹۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف است كه پتانسيل و انگيزه لازم به منظور ايجاد تغييرات اساسي در جهان را دارا مي باشند. دانشگاه صنعتي اصفهان متعهد به خدمت رساني به ملت ايران بوده و تلاش بسياري در ايجاد فرصتهاي آموزشي و تسهيلات لازم براي دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان خود دارد.
اهميت مسئله بين المللي شدن در تحقق اهداف عاليه دانشگاه در مورد الگو و ممتاز شدن در منطقه و همچنين تلاش در جهت حركت به سوي ايجاد محيطي آموزشي با استانداردهاي برتر جهاني در منطقه و جهان به منظور خدمت رساني به جمهوري اسلامي ايران از برنامه هاي مهم اين دانشگاه مي‌باشد.
هدف دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي ، ايجاد و گسترش راهكارهاي بين المللي شدن دانشگاه،  فراهم نمودن محيطي بهتر براي افزايش و حمايت از فعاليتهاي بين المللي دانشجويان واعضاي هيات علمي و فراهم كردن امكان دستيابي آنان به اهداف برتر آموزشي و تحقيقاتي و مركزيت بخشيدن به فعاليتهاي بين المللي در سطح دانشگاه مي باشد. اميدوارم اطلاعات و تصاوير موجود در وبگاه بتواند آشنايي بيشتر شما با دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه صنعتي اصفهان را موجب گردد.

 

دكتر پیمان مصدق

رئيس مرکز همكاري‌هاي علمي بين المللي

تحت نظارت وف بومی