معرفی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی

معرفی
 
مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف متمرکز نمودن تمامي امور علمي بين المللي دانشگاه و ايجاد و گسترش روابط بين دانشگاهي در سطح بين المللي در سال 1369 مشغول به فعاليت شده است. از جمله فعاليتهاي اين دفتر مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 •     تبليغات دانشگاه در سطح بين الملل
 •     تلاش در گسترش روابط علمي فيمابين دانشگاه و مراکز و موسسات آموزشي پژوهشي خارج از کشور
 •     اجرايي کردن اهداف بين المللي دانشگاه
 •    انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري فيمابين دانشگاه و مراكز و موسسات علمي معتبر خارج از كشور
 •    انجام تمهيدات لازم جهت دعوت از كارشناسان و متخصصين خارجي
 •    تلاش در جهت همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور
 •    انجام مکاتبات مربوط به سفرهاي خارجي اعضاي هيات علمي
 •    انجام مکاتبات مربوط به سفرهاي علمي خارج از کشور دانشجويان
 •    تهيه گواهي هاي اشتغال به تحصيل و يا فراغت از تحصيل دانشجويان مبتني بر نامه آموزش
 •    تهيه گواهي هاي اشتغال به كار اعضاي هيات علمي مبتني بر نامه ارائه شده از كارگزيني
 •    انتشار اخبار بين الملل دانشگاه و افتخارات ملي و بين المللي خانواده دانشگاه صنعتي اصفهان
 •    اطلاع رساني بخشنامه هاي و اطلاعيه هاي وزارت علوم مرتبط با فعاليت هاي بين المللي جامعه دانشگاهي 

چشم‌انداز مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی

چشم انداز مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتي اصفهان را مي توان در موارد ذيل به اجمال دسته بندي نمود:

 1. دستيابي به تفاوت در خلاقيت، پيشرفت و برتري
 2. گسترش فعاليت در زمينه هاي آموزش، تحقيق و سرويس دهي براي رسيدن به مقام اول در منطقه از طريق اختلاط و شركت در پروژه هاي تحقيقاتي، تبادل برنامه هاي آموزشي و فعاليتهاي علمي مشترك با موسسات آموزشي معتبر در سطح بين الملل
 3.  آموزش دانش پژوهاني كه با توجه به سرعت پيشرفت علم و دانش، آمادگي لازم را براي مشاركت در صحنه رقابت علمي بين المللي را داشته باشند.
 4. مشاركت در ارتقا سطح علمي، فرهنگي و صنعتي جوامع گسترده تر
 5. ارتقاء پژوهش پيشرو به نحوي كه بتوان با استفاده از آن در آينده درخشان جامعه سهم داشت.
 6. حركت در جهت جهاني شدن با گسترش ارتباطات و شبكه هاي علمي آموزشي و سهيم نمودن دانشجويان بين المللي در برنامه هاي آموزشي

رسالت مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی

ارتباطات جديد و پيشرفته، روشهاي جديد رفت و شد در كنار تحقيقات و فناوريهاي نوين، جامعه جهاني را در هم تنيده و كوچك نموده و دستيابي به امكانات بين المللي را بسيار وسعت بخشيده است. دانشگاهها در اين دهكده جهاني در رقابت با هم مي باشند. دانشگاه صنعتي اصفهان نيز از اين قاعده مستثني نيست.
رسالت مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتي اصفهان حمايت از افزودن گستره بين المللي در رسالتهاي سه گانه آموزش، پژوهش و خدمت رساني دانشگاه مي باشد. به نحوي كه تمامي دانشگاهيان را قادر به روبرويي با چالشها و فرصتهاي بين المللي موجود در جهاني پيشرو بنمايد.

وظایف

رئوس وظایف شاخصمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی از قرار زیر است:

 • تدوين خط مشي بين المللي دانشگاه و مشخص نمودن كشورهاي مقصد كه در درازمدت مي توانند در همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه مفيد باشند.     
 • تسهيل و اصلاح فرآيندهاي اداري شركت همكاران در همايشهاي بين المللي و فرصتهاي مطالعاتي
 • استفاده از گرانت هاي آموزشي و پژوهشي بين المللي در دانشگاه
 • گسترش تبادل استاد و دانشجو در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي
 • ايجاد بستر لازم جهت معرفي دانشگاه به منظور جذب دانشجويان بين المللي
 • گسترش دوره هاي مشترك بين المللي در دانشگاه در مقاطع تحصيلات تكميلي، بين رشته اي و آموزشهاي آزاد
 • راه اندازي واحد بين المللي دانشگاه در مناطق آزاد
 • گسترش و افزايش تعداد كارگاه ها و همايشهاي بين المللي سالانه دانشگاه
 • پيگيري ارتقاء جايگاه بين المللي دانشگاه در نظام هاي مختلف رتبه بندي جهاني
 • پيگيري در تكميل بخش انگليسي و تهيه اطلاعات به روز براي وبگاه دانشگاه و دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي

 

تحت نظارت وف بومی