فراخوان های ملی و بین المللی حمایت از فعالیت های پژوهشی

  دومین فراخوان SNSF برای حمایت از پژوهش‌های در زمینه COVID-19

مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ ۲۵ ماه می ۲۰۲۰ (۵ خرداد ۹۹)                                                                                                                                                                                               

 فراخوان تحقیقات چند رشته ای در مورد اپیدمی و همه گیری در مورد شیوع SARS-CoV-2

آخرین مهلت ارسال طرح ها اول سپتامبر سال 2020

 

 فراخوان دانشگاه صنعتی اصفهان جهت انجام تحقیقات رایانه ای و محاسباتی بر روی کووید-19

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی