معرفی برنامه رساله دکتری مشترک- دکتری ترددی دوگانه (کوتوتل)- COTUTELLE PhD Program

برنامه کوتوتل نوعی برنامه دکتری با دو مدرک است که در آن یک دانشجوی دکتری توسط دو استاد راهنما ، هر یک از دانشگاه های مختلف ، به صورت مشترک هدایت می شود و دانشجو مدتی از زمان تحصیل خود را در هریک از دانشگاه ها می گذراند. کوتوتل برنامه‌ای است که تبادل دانشجویان دوره دکتری را تسهیل می‌کند و به توسعه همکاری علمی بین المللی کمک می‌کند. دانشجوی دوره دکتری باید تحقیقات خود را به صورت مشترک در دو کشور انجام دهد و این موضوع بر اساس قراردادی که بین دو دانشگاه امضا می‌شود صورت می‌گیرد.

در این برنامه دانشجو رساله خود را زیر نظر کمیته مشورتی متشکل از اعضای هر دو دانشگاه خواهد نوشت. پس از اتمام  تحصیل، دانشجو دو مدرک دریافت می کند، که در هریک از آنان با ذکر  دوگانه بودن مدرک،  نام دانشگاه همکار آورده شده است. برنامه کوتوتل طی امضای تفاهم نامه های بین دو دانشگاه برای یک دانشجو که قرار است در دو موسسه تحصیل کند، انجام می شود. این نوع  از تعامل علمی در تبادل دانشجو در  بسیاری از دانشگاه های کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا قابل قبول و مسبوق به سابقه می باشد.

از مزایای عمده برنامه کوتوتل این است که چون زیرمجموعه دوره های با مدرک دوگانه یا Dual Degree است، و دانشجو حتما شرایط لازم دوره دکتری و اخذ مدرک مربوطه را  بر اساس قوانین  موجود دانشگاه، رعایت خواهد کرد، نیاز به کسب مجوز از وزارت علوم ندارد.

دانشجویانی که در حال حاضر در یک دوره دکترا در دانشگاه صنعتی اصفهان تحصیل می کنند ، باید این گزینه را با استاد راهنمای فعلی خود در میان بگذارند. در صورت توافق استاد راهنما و دانشکده  ، دانشجو باید با دانشگاه همکار تماس گرفته و یک استاد راهنما را شناسایی و مشخص کند. تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان واحد تایید کننده این برنامه بوده و مرکز همکاریهای  علمی بین المللی هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد. دانشجویان دکتری که فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه های خارج سپری می کنند، می توانند با دانشگاه مورد نظر در خصوص تبدیل  فرصت مطالعاتی خود به دوره دو مدرکه کوتوتل مذاکره نمایند. در بسیاری از این موارد این امکان با تمدید مدت حضور دانشجو در دانشگاه میزبان قابل انجام است. شایان ذکر است اقدامات لازم جهت  ارسال قرارداد دو مدرکه برای وزارت علوم به منظور خروح از کشور و تایید مدرک نهایی توسط امور بین الملل انجام می پذیرد و این مورد توسط رویه مشوق های آموزشی دانشگاه مورد حمایت قرار می گیرد. در دوره کوتوتل برای هر دانشجو یک قرارداد به صورت مجزا بین دو دانشگاه منعقد می گردد.

شرایط متقاضی: دانشجویانی که شرایط اولیه اعزام به فرصت مطالعاتی را از نظر دانشکده دارا باشند واجد شرایط استفاده از این برنامه خواهند بود.

زمان تقاضای دوره کوتوتل: دانشجو بعد از تعریف عنوان رساله می تواند اقدامات لازم جهت ورود به دوره  کوتوتل را انجام دهد. بهترین زمان شروع این دوره نیز همزمان با دوره فرصت مطالعاتی است.

قرارداد برنامه دکتری دوگانه کوتوتل

این قرارداد علاوه بر تعیین  دانشجو و اساتید راهنما  در هر دو دانشگاه،  توافق دو دانشگاه را بر مسائلی از قبیل بازه زمانی که دانشجو در هر یک از دانشگاه ها باید حضور داشته باشد، محل و نحوه برگزاری جلسه دفاع، داوران حاضر در جلسه، زبان مورد استفاده در نوشتن رساله  و چکیده آن، زبان مورد استفاده در جلسه دفاع، شرایط ثبت نام در هر یک از دانشگاه ها و شکل مدارک صادره برای تکمیل این برنامه اعلام می نماید.

شایان توجه است که:

  1.  به صورت معمول حداقل 12 ماه طول دوره ای است که دانشجو باید در دانشگاه مقصد سپری نماید.
  2. امضای این قرارداد هیچ تعهد مالی برای دانشگاه ها ایجاد نخواهد کرد و انجام حمایت های مالی احتمالی از جمله توافقات موردی است که فیمابین دانشجو و استاد راهنمای دانشگاه مقصد انجام خواهد شد.

به همین علت استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی که توسط وزارت علوم حمایت می شود و یا دوره های اراسموس پلاس که حمایت مالی اتحادیه اروپا را برای 5 ماه  به همراه دارد، برای دانشجویان دکتری می تواند محمل مناسبی برای انجام برنامه کوتوتل باشد.

 گردش کار اجمالی برنامه دکتری ترددی دوگانه (کوتوتل)- COTUTELLE PhD Program

      1. جلب موافقت استادان راهنما در دو دانشگاه

     2. قرارداد: قرارداد مربوط به دوره کوتوتل قراردادی توافقی فیمابین هر دو دانشگاه می باشد که برای هر دانشجو به صورت انفرادی امضا می شود. چون معمولا دانشگاه های خارجی قرارداد خاص خود را برای این برنامه دارند، معمولا دانشجو قرارداد مورد تایید دانشگاه همکار را دریافت به دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه می نماید تا مفاد آن با قوانین موجود در دانشگاه تطبیق و در صورت نیاز تصحیح گردد. البته اگر دانشگاه همکار قرارداد خاصی را برای این برنامه نداشته باشد، دانشگاه صنعتی اصفهان پیش نویس  قرارداد  کوتوتل را در اختیار دانشکده مربوطه قرار می دهد (نمونه قرارداد).

     3. مفاد قرارداد مورد نظر باید به ترتیب به تایید دانشکده- امور بین الملل – تحصیلات تکمیلی و در صورت نیاز دفتر حقوقی دانشگاه برسد.

     4. پس از تایید، قرارداد به انضمام فرم های تکمیل شده  (Form No. Cotutelle-1 (Word, Pdf  و 2- (From No. Cotutelle (Word, Pdf به امضای ریاست دانشگاه و یا رئیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد رسید.

     5. سپس قرارداد امضا شده برای امضای نهایی به دانشگاه همکار ارسال می گردد.

     6. این قرارداد باید در سه نسخه در اختیار دانشگاه همکار، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجوی متقاضی قرار گیرد.

تحت نظارت وف بومی