جذب حمایت‌های مالی بین‌المللی

اهداف و ماموريتها:

هدف اصلی این طرح، جذب بودجه های بین المللی و همچنین انتقال دانش پیشرفته به داخل کشور به همراه ارتقای رتبه بندی بین المللی دانشگاه در سطح جهانی است. بدین منظور دفتر همکاریهای بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد تا با ایجاد دفتر جذب بودجه های بین المللی و همچنین افزایش ارتباطات با دانشگاههای معتبر دنیا به ارتقای سطح علمی و همچنین وضعیت مالی دانشگاه کمک کند. بدین منظور برنامه این دفتر در موارد زیر بیان می شود:

الف) ایجاد دفتر جذب بودجه های بین المللی: ایجاد یک دفتر رسمی در دانشگاه می تواند به صورت حرفه ای وظایف را پیگیری کرده و به اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمک کند تا به صورت استاندارد و دقیق برای گرنتهای بین المللی اقدام نمایند و مراحل اداری آنها را پیگیری نماید. تقریبا بیشتر دانشگاههای اروپایی دارای چنین دفتری هستند و تعدادی عضو ثابت دارد که متشکل از افراد علمی و مطلع می باشد که نحوه تعامل با نهادهای مالی را به صورت منظم پیگیری می نمایند.

ب) شناسایی گرنتهای بین المللی در کشورهای مختلف: در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، نهادها و سازمانهایی وجود دارند که از پروژه های علمی و ایده های نو حمایت مالی می کنند و چنانچه محققی از کشور میزبان با محققی دیگر از کشوری دیگر بر روی انجام یک پروژه به توافق برسند میتوانند برای جذب بودجه اقدام نمایند. یکی از وظایف دفتر جذب بودجه، شناسایی این نهادها و سازمانها و همچنین اعلام و اطلاع رسانی پیرامون تاریخهای تقاضا و پایان آنها برای هر گرنت خاص در دانشگاه است. 

ج) ایجاد وبسایت معرفی گرنتهای بین المللی: با ایجاد یک وبسایت میتوان گرنتها و بورسیه های مختلف بین المللی را معرفی کرده و لینک مربوط به وبسایت هر گرنت را در کنار گزینه مرتبط قرار داد تا اعضای جامعه دانشگاهی به سهولت به موارد مختلف دسترسی داشته باشند.

د) ایجاد راهنماههای فارسی برای اقدام برای هر کدام از گرنتها: در اغلب موارد اقدام برای گرنتهای بین المللی همراه با توضیحات و تبصره های بسیاراست که باعث میشود متقاضیان دچار سردرگمی شوند. تهیه فایلهای راهنمای فارسی برای هر گرنت میتواند کمک قابل توجهی برای جامعه دانشگاهی باشد.

و) برگزاری كارگاه هاي آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی در دانشکده ها جهت آشنایی با نحوه تقاضا برای گرنتهای مهم بین المللی: در کشور ما برخی (حتی شاید بتوان گفت بیشتراز نیمی از افراد) از اعضای جامعه دانشگاهی با گرنتهای بین المللی آشنا نیستند و حتی ممکن است درباره چگونگی اقدام برای چنین گرنتهایی و همچنین نوشتن پروپوزالهای علمی اطلاع کافی نداشته باشند. میتوان با برگزاری کارگاههای مختلف این موارد را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان آموزش داد و آنها را با گزینه های مختلف آشنا کرد تا امکان استفاده از تسهیلات بیشتری برای تحقیقات خود و یا فرصتهای مطالعاتی داشته باشند.

ه) دعوت سالیانه ازتعدادی از اعضای کمیته های نهادهای گرنت اروپایی: بسیاری از نهادها و سازمانهای حمایت کننده مشتاق جذب افراد از کشورهای در حال توسعه هستند و عمدتا دعوت دانشگاههای مختلف دنیا را برای معرفی گرنتهای خود می پذیرند و حتی در اغلب اوقات، هزینه های سفر خود را هم متقبل شوند. میتوان با دعوت از هیات های چنین نهادهایی آنها را با دانشگاه و امکانات آشنا کرده و احتمال جذب بودجه را نیز افزایش داد.

ی) به کارگیری اعضای پسادکتری دانشگاه در تشکیل راهنمای فارسی گرنتها: افرادی که در دفاتر جذب بودجه دانشگاههای معتبر خارجی فعالیت می کنند عمدتا دارای حداقل مدرک دکتری هستند. از آنجاییکه دانشگاه صنعتی اصفهان اخیرا به جذب گسترده محققان پسادکتری روی آورده است میتوان یکی از وظایف محوله آنها را کمک به دفتر جذب بودجه بین المللی تعیین کرد که هم برای خود این افراد مفید باشد و هم اینکه تهیه راهنمای فارسی گرنتهای مختلف را تسریع کنند.

ح) پرورش و اعزام نيروهاي كارشناس متخصص براي:

-  تكميل فرم هاي تقاضاي گرانت از شروع تا ثبت تقاضا نامه به منظور كمك به متقاضيان

- تهيه پيشنهاديه هاي بودجه بندي گرنت هاي مختلف

و) اعلام مهلت هاي ثبت نام (deadlines & time lines) به صورت مكرر

ز) برقراري ارتباط فيمابين دانشگاهيان و موسسات حامي پژوهشي

ارتقاء امنیت وب با وف بومی