نخستین نشست کارگروه همکاریهای علمی بین المللی ایران و سوییس

اولین نشست کارگروه همکاریهای علمی بین المللی ایران و سوییس در تاریخ اول آذر 1396 به میزبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

نمایندگانی از وزارت علوم و دانشگاه های تهران، اصفهان، شهید بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر، خوارزمی، سیستان و بلوچستان، هنر اصفهان، کردستان، کرمان، تبریز، زنجان، جامع علمی کاربردی، فرهنگیان، موسسه پژوهش آموزش عالی، پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده نجوم مراغه، پژوهشگاه فضایی ایران و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در این نشست شرکت داشتند. ادامه خبر را از اینجا مطالعه بفرمایید.

فایل ارائه‌های صورت گرفته در این نشست را از لینک‌های زیر می‌توانید دریافت فرمایید:

ارائه‌ی سرکار خانم دکتر فاخران مسئول میز سوئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

ارائه‌ی آقای دکتر موسوی از پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

ارائه‌ی آقای دکتر بازرگان از دانشگاه شهید بهشتی

ارائه‌ی آقای دکتر نامنی از دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه‌ی خانم سرکار مرادی از دانشگاه خوارزمی

تحت نظارت وف بومی