اعضای مدیریت روابط بین الملل

 

دکتر پیمان مصدق

    سمت: مدیر روابط بین الملل

  آدرس پست الكترونيكي:   international[at]iut.ac.ir

https://mosadegh.iut.ac.ir/

 فاطمه عرب

    سمت: کارشناس و مسئول دفتر مدیریت روابط بین الملل

  آدرس پست الكترونيكي:    arab[at]of.iut.ac.ir

 عاطفه بدر

    سمت: کارشناس مسئول دفتر دانشجویان غیر ایرانی

  آدرس پست الكترونيكي:    a_badr[at]of.iut.ac.ir

محمد باقری

سمت: کارشناس مسئول مدیریت روابط بین الملل

آدرس پست الکترونیکی: m.baqeri[at]isco.iut.ac.ir 

مینا تاج‌وری

سمت: كارشناس مسئول مدیریت روابط بین الملل

آدرس پست الكترونيكي:  tajvari[at]of.iut.ac.ir

سمیه رضویان 

سمت: كارشناس مسئول مدیریت روابط بین الملل

مسئول هماهنگي سفرهاي خارجي اعضاي هيات علمي و دانشجویان

آدرس پست الكترونيكي:   s.razavian[at]of.iut.ac.ir

ندا شمس

سمت: كارشناس ارشد مسئول مدیریت روابط بین الملل

آدرس پست الكترونيكي:   international[at]iut.ac.ir

نسیم یزدیان پور

سمت: کارشناس مسئول مدیریت روابط بین الملل

آدرس پست الکترونیکی: info.international[at]of.iut.ac.ir

 

همکاران بازنشسته
سعید پور شرف‌الدین
محمدرضا بیگی
فرح‌ناز رحیمی
مهناز پشوتن

 

تحت نظارت وف بومی