کمک های مالی اولیه (Seed Money Grant)

کمک های مالی بنیادی یا اولیه (Seed Money Grants)  راهی موثر برای ایجاد مشارکت های جدید مابین موسسات آموزش عالی سوئیس با موسساتی است که در کشورهایی قرار دارند که سابقه انجام فعالیت تحقیقاتی مشترک کمتری با سوئیس دارند. کمک های بنیادی یا اولیه به منظور برقراری ارتباط مابین محققین و دانشمندان ایرانی با محققین یا مراکز علمی پژوهشی سوئیسی تعریف شده است. Seed Money برای تعریف همکاری‌های بلند مدت مابین دو موسسه ایرانی و سوئیسی بر مبنای علایق مشترک طرفین تعریف شده است. این نوع از حمایت همه‌ی رشته‌ها و علومی را که راهکارهایی برای حل چالش‌های دو کشور (ایران و سوئیس) ارائه می‌دهند شامل می‌شود. پژوهش‌ها می‌توانند تک‌رشته‌ای یا میان‌رشته‌ای باشند. 

تا کنون یک دوره فراخوان مشترک جهت بهره‌مندی از حمایت مالی Seed Money Grant در سال 2018 اعلام گردید و تعداد 16 پروژه جهت بهره‌مندی از این حمایت انتخاب گردیدند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت Leading House همکاری‌ها با جنوب آسیا و ایران در دانشگاه ZHAW در نشانی زیر مراجعه بفرمایید:

https://www.zhaw.ch/en/research/leading-house-south-asia-and-iran/funding-instruments-leading-house-south-asia-and-iran/#c95246

 

فایل فراخوان و راهنمای پروپوزالاستفاده از حمایت مالی اولیه (Seed Money Grant) سال 2018

               

تحت نظارت وف بومی