کارگروه همکاری‌های علمی با کشور سوئیس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و

فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه آیت‌الله حائری میبد
مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه پیام نور تهران
دانشگاه زنجان دانشگاه مراغه

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی

آموزش عالی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شهید بهشتی    

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی