کارگروه ملی همکاری‌های علمی با کشور سوئیس

دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و

فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه آیت‌الله حائری میبد
مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه علم وصنعت دانشگاه پیام نور تهران
دانشگاه زنجان دانشگاه مراغه

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی

آموزش عالی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی دانشگاه کردستان
دانشگاه تبریز دانشگاه اصفهان
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه شیراز
دانشگاه شهرکرد دانشگاه گلستان
دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه بجنورد
دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه اراک پژوهشگاه رنگ
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري پژوهشگاه فضايي ايران
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران    

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی