دعوت از متخصصین

یکی از زمینه‌های همکاری علمی-بین‌المللی، دعوت از اساتید، دانشمندان و متخصصین خارجی جهت حضور در دانشگاه می‌باشد. مهمانان خارجی ممکن است جهت سخنرانی و برگزاری سمینار، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، حضور در جلسه دفاع دانشجویان به عنوان استاد راهنما، بازدید از دانشگاه و ملاقات با اعضای هیئت علمی و یا در قالب هیئت‌های رسمی از دانشگاه بازدید نمایند. به طور کلی حضور اتباع خارجی در دانشگاه باید با هماهنگی قبلی و اطلاع روابط بین‌الملل و حراست دانشگاه صورت گیرد.  طبق مقررات، اتباع کشورهای خارجی باید جهت بازدید از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نسبت به اخذ ویزای آکادمیک از مجرای وزارت علوم اقدام نمایند و امکان بازدید از این مراکز با ویزای توریستی وجود ندارد. لذا میزبانان مهمانان خارجی که قصد ورود به دانشگاه را داشته باشند باید از طریق مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه جهت اخذ ویزای آکادمیک اقدام نمایند.
 
برای این منظور میزبان حداقل چهل روز زودتر از تاریخ حضور مهمان در دانشگاه، طی نامه‌ای در اتوماسیون تاریخ، زمان و علت حضور مهمان در دانشگاه را به اطلاع مرکز همکاری‌ها برسانند. در ادامه به منظور اخذ ویزای آکادمیک، لازم است فرم‌ اطلاعات ویزای توسط مهمان و میزبان تکمیل گردد و به همراه یک رونوشت خوانا از پاسپورت مهمان و عکس پرسنلی با مشخصات ذکر شده در فرم به مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی ارسال گردد.  شایان ذکر است که برای میهمانان امریکایی، انگلیسی و کانادایی زمان اقدام جهت ارسال فرم‌ها شصت روز زودتر از زمان درخواستی برای ویزا بوده و حتما از فرم‌های مخصوص ایشان استفاده گردد. این مهمانان علاوه بر فرم های مذکور بایستی پرسش‌نامه مخصوص اتباع امریکایی، کانادایی و انگلیسی را نیز تکمیل و امضا نماید، همچنین میزبان بایستی برنامه سفر و اقامت این مهمانان را به زبان فارسی جهت ارائه به وزارت امور خارجه ارائه نماید. در صورتی که میهمانان در قالب یک سمینار یا همایش دعوت می‌شوند باید یک نسخه از فرم برگزاری همایش و یک نسخه از فرم محورهای همایش نیز تکمیل و برای مرکزهمکاری‌ها ارسال گردد.
 
در ادامه مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی از طریق سامانه ویزای امور خارجه جهت اخذ ویزای آکادمیک برای مهمان اقدام می‌نمایند و به محض اخذ ویزا مراتب از طریق ایمیل به استاد میزبان اطلاع رسانی خواهد شد.

فرم‌های مورد نیاز جهت دعوت از متخصصین از قرار زیر است:

  1. دعوت از سایر اتباع:

 

  1. دعوت از اتباع امریکایی، کانادایی و انگلیسی
  1.   فرم برگزاری همایش
  2. فرم محورهای همایش

 

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی