دانشگاه EPFL

تاریخچه

دانشگاه EPFL در سال 1853 تأسیس شد. دانشکده مهندسی نوساز دانشگاه در ابعاد زیادی رشد کرده است و یکی از مشهورترین مؤسسات علوم و تکنولوژی حهان شده است. به مدد وجود تسهیلات هنری و الهام بخش در محوطه دانشگاه، دانشجویان نمونه و امکانات فوق العاده، پیشرفت دانشگاه ادامه دارد.

آموزش

13 رشته مهندسی مختلف شامل دوره های دکترا، آزمایشگاه های پیشرفته، اساتید بین المللی به روز و ساختمان هاي مدرن و پیشرفته، و ارتباط با صنعت موجب شده است، که تجربه انحصاری در اختیار جوانان از لحاظ پیشرفت علمی و تکنولوژی قرار بگیرد.

تحقیق

این دانشگاه در راستای ارتقای تحصیلی سوئیس و با مسئولیت آموزش علوم آینده به مهندسین و دانشمندان جهت مواجهه با چالش های جهانی عمل می کند. برنامه آزمایشگاهی آموزشی (DLL) ترکیبی از نگرش آموزشی نوین این دانشگاه و زیرساختار فیزیکی است، که برای حمایت از برنامه های دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.   

دانشکده‌ها

مهندسی معماری، عمران و محیط زیست

دانشکده

وبسایت

معماری

https://www.epfl.ch/schools/enac/education/architecture-en/

عمران

https://www.epfl.ch/schools/enac/education/civil/

محیط زیست

https://www.epfl.ch/schools/enac/education/environmental/

 

علوم پایه (SB)

دانشکده

وبسایت

شیمی

https://www.epfl.ch/schools/sb/research/isic/

ریاضیات

https://www.epfl.ch/schools/sb/research/math/

فیزیک

https://www.epfl.ch/schools/sb/research/iphys/

 

 

مهندسی (STI)

دانشکده

وبسایت

مهندسی الکتریسیته (برق)

https://sti.epfl.ch/research/institutes/iel/

مهندسی مکانیک

https://sti.epfl.ch/research/institutes/igm/

مهندسی مواد

https://sti.epfl.ch/research/institutes/imx/

میکرومهندسی

https://sti.epfl.ch/research/institutes/imt/

بيومهندسی

https://www.epfl.ch/research/domains/bioengineering/

 

علم کامپیوتر و ارتباطات (IC)

دوره‌های تحصیلی

وبسایت

کارشناسی ارشد

https://www.epfl.ch/schools/ic/education/master/

دوره دکترا

https://www.epfl.ch/education/phd/programs/edic-computer-and-communicati...

مدرسه تابستانه  https://summer.epfl.ch/
 

علوم زيستي (SV)

مراکز تحقیقاتی

وبسایت

بایومهندسی

https://www.epfl.ch/research/domains/bioengineering/

انستیتوی عصب شناسی، مغز و ...

https://www.epfl.ch/schools/sv/bmi/

انستیتوی سلامت جهانی

https://www.epfl.ch/schools/sv/ghi/

انستیتوی تحقیقات سرطان کشور سوئیس

https://www.epfl.ch/schools/sv/isrec/

مرکز مغز و اعصاب https://cnp.epfl.ch/

پروژه مغز آبی

https://www.epfl.ch/research/domains/bluebrain/
 

مدیریت تکنولوژی (CDM)

دانشکده

وبسایت

انستیتوی مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی

https://www.epfl.ch/schools/cdm/

انستیتوی مالی سوئیس

https://www.epfl.ch/schools/cdm/college-of-management-of-technology/swis...

 

کالج علوم انسانی (CDH)

رشته‌های تحصیلی

وبسایت

علوم اجتماعی و بشری

https://www.epfl.ch/schools/cdh/education-2/humanities-and-social-sciences/

کارشناسی ارشد علوم دیجیتال

https://www.epfl.ch/schools/cdh/education-2/dh-master/

مطالعات در علوم ، فناوری و اطلاعات منطقه‌ای https://www.epfl.ch/schools/cdh/education-2/stas-2/
 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی