کمک‌های مالی جهت توسعه‌ی همکاری‌های علمی پژوهشی Bridging Grants

کمک‌های مالی جهت توسعه‌ی همکاری‌های علمی- پژوهشی (Bridging Grants) محققان سوئیسی که سابقه‌ی اجرای کامل و موفق یک پروژه با یک همکار در ایران داشته‌اند را قادر می‌سازد تا همکاری‌های پژوهشی خود را با ایران ادامه دهند تا در ادامه بتوانند به منظور اجرای یک پروژه‌ی تحقیقاتی کامل جدید با شرکای خود در ایران یک درخواست فاند جهت اجرای یک پروژه کامل راطریق نهادهای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی مانند بنیاد ملی علم سوئیس (SNSF)، اتحادیه‌ی اروپا و یا هر حمایت مالی ملی یا منتطقه‌ای را آماده سازند. Bridging Grant همچنین می‌تواند به منظور حمایت از اجرای دوره‌های درسی و آموزشی مشترک نیز تعریف شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت Leading House همکاری با ایران در دانشگاه ZHAW در نشانی زیر مراجعه بفرمایید:

https://www.zhaw.ch/en/research/leading-house-south-asia-and-iran/fundin...

اولین دور فراخوان Bridging Grant در پاییز 2019 اعلام شده است و درخواست‌ها تا پایان ژانویه 2020 پذیرفته می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://iscoweb.iut.ac.ir/fa/node/590

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی