كارگروه همكاري با چين

 

 

 

 

 

 

رشد و پیشرفت چشمگیر کشور چین در علم وفناوری و جایگاه ویژه این کشور در ارتباطات بین المللی و انعقاد قراردادهای همکاری با کشور عزیزمان، اهمیت برنامه ریزی و هدفمندبودن درتعامل و همکاری با این کشوررا خاطرنشان میسازد. طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه همکاریهای علمی و فناوری و تجاری سازی با کشور چین از طریق مشارکت مراکز علمی به ویژه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای فناور در بسترسازی و اجرای دوره های مشترک آموزشی، فراهم آوردن فرصتهای گوناگون همکاری استادان و دانشجویان، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک ، ایجاد مراکزو ازمایشگاه های مشترک و هرگونه برنامه ای که به توسعه و تعمیق فعالیتهای دوجانبه بین المللی منجر شود، از اهداف این همکاری ها می باشد.

 

 

سوابق همكاري دانشگاه صنعتي اصفهان با موسسات آموزش عالي در چين

تفاهم نامه هاي همكاري،

ديدارهاي علمي دوجانبه و برگزاري كنفرانس

انتقال فناوري  همكاري هاي پژوهشي مشترك

 

اعضاي كارگروه همكاري با كشور چين

دكتر عليرضا فدايي تهراني

عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي مكانيك

mcjaft [at] cc.iut.ac.ir

دكتر محمود تبريزچي

عضو هيئت علمي دانشكده شيمي

m-tabriz@cc.iut.ac.ir

دكتر علي انصافي

عضو هيئت علمي دانشكده شيمي

Ensafi@cc.iut.ac.ir

دكتر اسماعيل مهريار

عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي

 e.mehryar@iut.ac.ir

دكتر محمد مهدي نقش

عضو هيئت علمي دانشكده برق و كامپيوتر

mm_naghsh@cc.iut.ac.ir

 

 

از كليه علاقمندان و پژوهشگراني كه سابقه همكاري با كشور چين را دارند دعوت مي شود تا با تكميل فرم زير با كارگروه همكاري بفرمايند.

عضويت در كارگروه (تكميل فرم ثبت اطلاعات)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی