كارگروه همكاري با چين- سوابق همكاري(انتقال فناوري)

 

همکاری مشترک مابین انستیتوی اکولوژی و ژئوگرافی آکادمی علوم چین در شهر ارومچی استان شینچیانگ چین و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاسیس ایستگاه DEFSI 

به دنبال مذاکرات و همکاری‌های دوجانبه با انستیتوی اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم چین و پس از برگزاری موفقیت آمیز سمینار مشترک SILK GIS در دانشگاه صنعتی اصفهان ایستگاه تحقیقاتی اکوسیستم های بیابان (DEFSI)  در شمال شرقی اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان در زمستان 1397 تأسیس  و در سال 1398 افتتاح شد.

 

 

مزاياي تاسيس ايستگاه تحقيقاتي اكوسيستم هاي بيابان (DEFSI):

عضویت دانشگاه در شبکه ارزیابی اکولوژیک منطقه آسیا(آسیای دور، مرکزی و خاورمیانه)

- مشارکت دانشگاه در طرح های کلان بین المللی مانند طرح بزرگ جاده ابریشم

- تعریف طرح های بین المللی کلان با کشورهای منطقه آسیا و سازمان های بین المللی

- دستیابی به تمامی داده های ایستگاه های مشابه در منطقه آسیا و  قاره های دیگر

- مرجع قرار گرفتن دانشگاه در مطالعات تغییرات اقلیمی

- رفرنس دهی به دانشگاه در منابع علمی مختلف داخلی و بین المللی

- عضویت دانشگاه در شبکه های اقلیم شناسی داخلی و بین المللی

- جمع آوری داده های اقلیمی- اکولوژیکی بعنوان شاخص ایران مرکزی

- فراهم آوردن امکان فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای استادان و دانشجویان

- فراهم کردن امکان تبادل استاد و دانشجو بین کشورهای مختلف آسیا

اطلاعات تماس
مسئول ايستگاه   

دكتر رضا جعفري                                   

عضو هيئت علمي دانشكده منابع طبيعي 

reza.jafari@cc.iut.ac.ir

شماره تماس

983133911045 +

فکس

983133912840 +

لینک به صفحه وب سایت DEFSI

 

تحت نظارت وف بومی