كارگروه همكاري با چين- سوابق همكاري

ديدارهاي علمي دوجانبه 

•میزبانی از هیات های اعزامی از دانشگاه های کشور چین از سال 2007                                                                                                                                                        

•مرکز علمی نانو علوم و فناوری چین- سال 2015

•آکادمی علوم چین - سال 2015

•دو دوره بازدید هیئت‌هایی از دانشگاه صنعتی اصفهان  با همراهی شهرک علمی تحقیقاتی از انستیتوی اکولوژی و ژئوگرافی آکادمی علوم چین در شهر  ارومچی استان شینچیانگ چین در شهریور 95 و شهریور 96 به منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه و زمینه‌سازی جهت تأسیس ایستگاه تحقیقاتی در  دانشگاه صنعتی اصفهان

•بازدید هیئتی بلند پایه از آکادمی علوم چین از دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور معاون آکادمی علوم چین آقای پروفسور Yaping ZHANG، معاون مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌المللی آکادمی علوم چین آقای Runsheng YU و همچنین معاون شعبه‌ی شینچیانگ آکادمی علوم چین آقای پروفسور Xi CHEN  به منظور مذاکرات جهت توسعه همکاری‌های دو جانبه

 

تفاهم نامه هاي همكاري

•تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شیامین (Xiamen) چیندر مهرماه 1394 

 

•تفاهم نامه همکاری با آکادمی علوم چین 

         

 

 

 

كنفرانس ها             

ميزباني یک دوره همایش بین‌المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم (SilkGIS)  در راستای توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی مشترک با آکادمی علوم چین (سال 1396).     

                                 

تحت نظارت وف ایرانی