فراخوان دانشگاه صنعتی اصفهان جهت انجام تحقیقات رایانه ای و محاسباتی بر روی کووید-19

به اطلاع می رساند مرکز ابر رایانش ملی شیخ بهایی در دانشگاه صنعتی اصفهان، از پیشنهادات و طرح های رایانه ای و محاسباتی مربوط به کووید-19 حمایت می نماید. لذا از محققین کلیه رشته ها جهت ارائه طرح های پیشنهادی خود دعوت به عمل می آید.

لازم به ذکر است این فراخوان بر اساس برنامه تحقیقاتی تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، اولویت های وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین خود ارزیابی مرکز ابر رایانش ملی شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس  اولویت ها و تحقیقات مرتبط با آن خواهد بود.

enlightenedدر این خصوص لازم است متقاضی اصلی  یک شهروند ایرانی بوده و وابستگی فعلی خود را به یکی از دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی ایران داشته باشد.

enlightenedجهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ، لطفاً با ایمیل مرکز ابر رایانش ملی شیخ بهایی به آدرس  nhpcc@of.iut.ac.ir مکاتبه نمایید.

#iutfightcovid19

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی