برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس(Swiss Excellence Scholarship)در سال 2023-2022 اعلام شد.

برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس  (Swiss Excellence Scholarship) در سال 2023-2022 اعلام شد.بر این اساس از کشور ایران 17 دانشجوی جدید  برنده دریافت این بورسیه و 6 نفر موفق به تمدید بورسیه خود تا یک سال دیگرگردیده اند. در این بین از دانشگاه صنعتی اصفهان 4 نفر برنده دریافت این بورسیه شده اند.

مژگان زارع شهرکی و پژمان فتحی دانشجویان مقطع دکتری در رشته اکولوژی آب های شیرین از دانشکده مهندسی منابع طبیعی برندگان بورسیه عالی دولت سوئیس در مقطع پست داک برای سال 2023-2022 می باشند. این بورسیه برای مدت یک سال در دانشگاه SUPSI سوئیس با راهنمایی دکتر آندریاس برودر انجام خواهد شد.

همچنین نسیم نژاد سیستانی دانشجوی رشته مهندسی برق درمقطع دکتری ازدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهران افراشی دانشجوی رشته مهندسی نساجی برنده این بورسیه تحصیلی در گروه بورس فرصت مطالعاتی گردیده اند.

این دوره های تحقیقاتی برای مدت یک سال به ترتیب در دانشگاه زوریخ و تحت راهنمایی دکتر Burkhard Stiller و آزمایشگاه غشا و منسوجات تقلید زیستی سوئیس تحت راهنمایی پروفسور René Rossi انجام خواهد شد.

گفتنی است دولت سوئیس هر ساله به منظور ارتقاء همکاری های بین المللی و تحقیقاتی بین این کشور و 180 کشور جهان، بورس های تحصیلی شایستگی تحت عنوان بورسیه عالی دولت سوئیس اعطا می کند که ایران نیز در زمره این کشورها قرار دارد.

 

#Swiss_desk

#میز_سوئیس

 

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف بومی