جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی

در عرصه فعالیت‌های آکادمیک در سرتاسر دنیا نظام‌های رتبه‌بندی گوناگونی وجود دارد که با توجه به شاخص‌ها و فاکتورهای گوناگونی اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گوناگون می‌نمایند.

در ادامه به جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در بعضی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر می‌پردازیم

نظام رتبه‌بندی تایمز

 • رتبه‌بندی جهانی:
  • سال 2015: رتبه 500-351
  • سال 2016: رتبه 600-501
  • سال 2017: رتبه 800-601
  • سال 2018: رتبه 800-601
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی:
  • سال 2013: رتبه 95
  • سال 2014: رتبه 85
  • سال 2015: رتبه 61
  • سال 2016: رتبه 61
  • سال 2017: رتبه 92
  • سال 2018: رتبه 96
  • سال 2019: رتبه 103
 • 150 دانشگاه زیر 50 سال قدمت:
  • سال 2014: رتبه 92
  • سال 2015: رتبه 63
  • سال 2016: رتبه 150-101
  • سال 2017: 150-101

 

 

نظام رتبه‌بندی شانگهای (ARWU)

 • سال 2017: 800-701

 

 

 

نظام رتبه‌بندی لایدن:

 • رتبه‌بندی جهانی:
  • سال 2014: رتبه 518
  • سال 2015: رتبه 440 (بدون در نظر گرفتن سایز دانشگاه‌ها) و 461 (با در نظر گرفتن سایز دانشگاه‌ها)
  • سال 2016: 463
  • سال 2017: 421

 

 

 

نظام Round University Ranking (RUR):

 • سال 2010: 464
 • سال 2011: 456
 • سال 2012: 512
 • سال 2013: 500
 • سال 2014: 442
 • سال 2015: 472
 • سال 2016: 441
 • سال 2017: 370
 • سال 2018: 332 (دارای جایگاه اول از نظر تنوع جهانی در بین دانشگاه های ایران با رتبه 634)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی