فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتري ايران پرتغال، شهر هوشمند و IoT،توسط دانشگاه خلیج فارس

 به اطلاع می رساند فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکتری مشترک خلیج فارس و انستیتو پلی تکنیک کاستلو پرتغال در زمینه های شهر هوشمند و اینترنت اشیاء ویژه دانش آموختگان دکتری واجد شرایط آن دانشگاه اعلام گردیده است.

لازم به ذکر است حقوق استادیار پایه 1 و گرنت پژوهشی به پذیرفته شدگان در طول یک تا دو سال دوره پسا دکتری تعلق خواهد گرفت و گواهی پایان دوره به طور جداگانه توسط دو دانشگاه میزبان صادر می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی