گزارش مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان از آموزش عالی در دوران Covid 19

پاندمی کرونا دانشگاههای 188 کشور جهان را به تعطیلی کشانده و یا باعث ایجاد تغییرات جدی در سیستم آموزش عالی آنها شده است. به گزارش یونسکو، بیش از یک و نیم میلیارد دانش آموز و دانشجو (یعنی بیش از %91 از دانش آموزان و دانشجویان جهان) تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفته اند و سیستم آموزش آنها دستخوش تغییرات جدی شده است. تغییراتی که یا به صورت عمومی و دولتی اعمال شده و یا توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی ایجاد شده است.    

با تعطیل شدن دانشگاه و عدم امکان ارائه آموزش حضوری، دانشگاههای جهان امکان ادامه فعالیتهای عادی خود را در زمینه های مختلف از دست دادند و ضرورت ادامه آموزش و پژوهش هریک از این موسسات را برآن داشت که راه حلهای جایگزین را بررسی کرده و مورد استفاده قرار دهند. دانشگاههای کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به طور مشابه با مشکلاتی که سایر دانشگاههای جهان مواجه هستند، روبرو هستیم.

مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان جهت جمع بندی و بهره گیری از تجربیات دیگر دانشگاهها، این گزارش اجمالی را تدوین نموده است. هدف از این گزارش جمع بندی اقدامات و سیاستهای دانشگاههای گوناگون برای مقابله با شرایط جدید است که به طور خلاصه و به صورت نکته بندی به آنها اشاره گردیده است.  جهت مطالعه این گزارش به صورت کامل اینجا کلیک نمایید.

 

#IUTfightcovid19

 

 

 

 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی