محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی کننده خانگی جهت مقابله با ویروس کرونا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، محققان این دانشگاه به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، موفق به طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی کننده خانگی با استفاده از پرتو فرابنفش شدند.

این دستگاه که به لحاظ اندازه و شکل مشابه با دستگاه ماکروویو می باشد جهت  ضدعفونی هر شیئی قابل بهره برداری می باشد.

بهره برداران خانگی، هرگونه اشیایی که از بیرون از منزل وارد می شود را به مدت چند دقیقه درون این دستگاه قرار می دهند تا با بی اثر شدن تمامی ویروس ها و باکتری های احتمالی موجود بر روی اشیاء، عملیات گندزدایی یا ضدعفونی آن ها به انجام رسد.

اولین نمونه ساخته شده این دستگاه ضدعفونی کننده (مدل NOURA SANITIZER UV50) جهت مصارف خانگی کاربرد داردکه دارای گنجایشی برابر با 50 لیتر بوده و مجهز به مرغوبترین انواع لامپ UVC عاری از ازن می باشد.

طراحی درون محفظه و آرایش لامپ های استفاده شده در این دستگاه ضدعفونی کننده خانگی به گونه ای است که ضمن تابش اشعه به کلیه اجسام درون دستگاه، امکان نشت پرتو به بیرون وجود نداشته و با برخورداری از ایمنی کامل کاربر در قبال اشعه، تا بسته شده درب دستگاه، سیستم ایمنی آن اجازه روشن شدن لامپ ها را نمی دهد.

در حال حاضرارزیابی های عملکردی این دستگاه درغیرفعال کردن باکتری و ویروس با همکاری پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است و به زودی این محصول به بازار عرضه خواهد شد.

این دستگاه توسط تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در شرکت دانش بنیان نورا لایه نگار مسقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و با بهره گیری از خاصیت ضدعفونی کنندگی پرتو UVC طراحی و ساخته شده است.

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی