سومین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر 2019 منتشر شد.

سومین نسخه خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.  این خبرنامه  که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه دسامبر سال 2019 را پوشش می دهد .

yesآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail پیام تبریک مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی به مناسبت سال جدید میلادی (2020)

mail مصاحبه با یکی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان

mail افتخارات و دستاوردهای ماه دسامبر 2019 دانشگاه صنعتی اصفهان

mail رویدادهای بین المللی ماه دسامبر دانشگاه صنعتی اصفهان

mail معرفی بنیاد دانشگاه صنعتی اصفهان

mail آشنایی با انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان

mail معرفی چند گرنت بین المللی

mail چشم انداز و اهداف سال  2020

mail ویژگی هایی که اعضای یک تیم می بایست دارا باشند...

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه دسامبر 2019 به روی فایل ذیل و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی