همایش اطلاع رسانی فرصت های مطالعاتی آلمان و بورسیه های DAAD در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان، امروز چهارشنبه 22 آبان ماه 98 میزبان دکتر احمد کشاورزی سرپرست دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در تهران بود. در این دیدار راه های ایجاد ارتباط و گسترش همکاری فی ما بین دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان DAAD مورد مذاکره قرار گرفت.

همایش اطلاع رسانی فرصت های مطالعاتی آلمان  و بورسیه های DAAD نیز با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و دیگر دانشگاه ها و مراکز علمی استان در تالار شماره 8 سالن شهید فتوحی برگزار شد.

سرپرست دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در تهران در این همایش هم زمان با  معرفی سازمان DAAD ، به معرفی نظام دانشگاهی و پژوهشی در آلمان و فرصت های مطالعات تحصیلی در آلمان پرداخت. دکتر کشاورزی همچنین شرایط اخذ بورسیه های فردی از سازمان DAAD  و نحوه پشتیبانی مالی از طرح های بین دانشگاه های ایران و آلمان و همچنین تجربیات سال های گذشته را تشریح کرد.

فایل سخنرانی آقای دکتر کشاورزی

 دکتر حمیدرضا صفوی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران نیز سخنرانی پیرامون انجام پروژه مطالعاتی-تحقیقاتی مدیریت یکپارچه زاینده رود که پیرو تصویب تأمین مالی طرح مطالعات یکپارچه رودخانه زاینده رود اصفهان توسط وزارت علوم آلمان صورت پذیرفته بود، ارائه داد.

فایل سخنرانی آقای دکتر صفوی

در ادامه، دکتر حسین مرادی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، در این نشست به همکاری علمی میان دانشگاه  صنعتی اصفهان و دانشگاه فرایبورگ و همچنین برنامه های بورسیه اراسموس پلاس پرداخت.

فایل سخنرانی آقای دکتر مرادی

" آشنایی با حوزه زاینده رود و پیوند به پروژه STEER، (تبادل دو جانبه دانشگاهیان و سازمان DAAD "، موضوع آخرین سخنرانی این نشست بود که توسط دکتر علی یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی ارائه گردید.

فایل سخنرانی آقای دکتر یوسفی

در پایان پنل پرسش و پاسخ در حوزه ی مباحث مطروحه در این نشست برگزار شد و شرکت کنندگان پاسخ سؤالات خود را در این خصوص از سخنرانان همایش دریافت نمودند.

 

 

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی