نخستین جلسه مرکز همکاری های علمی بین المللی و مسئولین بین المللی سازی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.

نخستین جلسه مرکز همکاری های علمی بین المللی و مسئولین بین المللی سازی دانشکده های دانشگاه صنعتی، امروز 21 آبان ماه با حضور قائم مقام رياست دانشگاه صنعتي اصفهان در امور بين الملل و توسعه ساختارهاي فناوري، مدیریت و کارشناسان مرکز همکاری علمی بین المللی و مسئولین بین المللی سازی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.

قائم مقام رياست دانشگاه صنعتي اصفهان در امور بين الملل و توسعه ساختارهاي فناوري، در این نشست بر اهمیت ویژه موضوع بین المللی سازی و ارتباطات بین الملل در دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد. وی در این راستا به پتانسیل های بالا در دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به سوابق تحصیلی اعضای هیأت علمی در خارج از کشور و یا ارتباطات بین المللی آن ها اشاره داشت و آن را بستر مناسبی در جنبه های مختلف در بحث رتبه بندی،جذب بیشتر دانشجویان خارجی و ... دانست.

دکتر محمد جواد امیدی، بر تبلیغات مفید و مؤثر تأکید داشت و گفت:  ضمن تبلیغات مؤثر دانشگاه و نشان دادن افق های گسترده ی پیش رو از طریق ورود به این دانشگاه می توان در جذب دانشجویان برتر گام مؤثر برداشت و این مهم در صورتی قابل تحقق می باشد  که امکانات و پتانسیل های دانشگاه به خوبی معرفی گردد.این در حالی است که تاکنون گام ها و فعالیت های بسیار مهم و ارزشمندی توسط دانشکده های مختلف مانند دانشکده ی مکانیک صورت پذیرفته ولی اعلام نشده است.

وی در این راستا بر اعلام اخبار و فعالیت های دانشکده ها از یک سو و تبلیغات و اطلاع رسانی آنها از سوی دیگر تأکید داشت.

موضوع دیگری که در این نشست توسط دکتر امیدی عنوان شد لزوم تعریف پستی در کنار وظایف معاونت پژوهشی بود و آن تعریف شرح وظایفی به عنوان رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.وی با توجه به این که در بسیاری از دانشکده ها افراد فعال و با پتانسیل بالا و علاقمند به موضوع در حال فعالیت می باشند ولی پست ویژه ای در این خصوص ندارند و یا این که گاه این نقش توسط معاونت پژوهشی در دانشکده بر عهده گرفته می شود، از پیشنهاد تعریف پستی به عنوان رابطین بین الملل در دانشکده ها در جلسه ی هیأت رئیسه دانشگاه خبر داد.ضمن طرح این پیشنهاد در هیأت رئیسه  قرار بر این گردیده است که رؤسای دانشکده ها معاونت پژوهشی دانشکده یا هر شخص دیگری را که علاقمند و متمایل به همکاری در حوزه ی بین الملل می باشد را به عنوان رابط بین الملل آن دانشکده معرفی نمایند تا ضمن شرح وظایف مصوب در هیأت رئیسه به فعالیت بپردازد و حکم سازمانی مربوطه به آن شخص اختصاص یابد. وی این اقدام را یک گام اولیه در جهت بین المللی سازی دانشگاه دانست. وی در تکمیل و اهمیت بسیار بالای این موضوع به تغییر سمت خود از معاونت پژوهشی دانشگاه به قائم مقام رياست دانشگاه صنعتي اصفهان در امور بين الملل و توسعه ساختارهاي فناوري اشاره داشت. وی با توجه به ماهیت برخی امور و روال های موجود جهت اموری همچون جذب پذیرش دانشجویان خارجی  و لزوم هماهنگی بین معاونت ها و بخش های مختلف در دانشگاه ، فعالیت و ایفای نقش بین معاونت ها را اظهار داشت  و گفت: ما امیدواریم با وجود توجه خاصی که دانشگاه به این موارد دارد بتوانیم این هماهنگی را ایجاد نموده و این قبیل از فعالیت ها را همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد در حوزه یک معاونت خلاصه نگردیده و ما با این فعالیت جدیدمان بتوانیم به اهداف مورد نظر در این خصوص دست یابیم و امور مربوطه را به صورت پروژه ای به سمت جلو سوق دهیم.

قائم مقام رياست دانشگاه در امور بين الملل گفت: بدین منظور پروژه های خاصی را تعریف نموده ایم که به هر یک بودجه ای خاص اختصاص یافته و نیازمند تعریف بازه ی زمانی جهت انجام و تعریف خط مشی جهت انجام هر یک از امور می باشد که این اقدام بدون کمک دانشکده ها میسر نمی باشد.  

دکتر امیدی در ادامه به حوزه های مختلف فعالیت اعم از اطلاع رسانی و حضور در شبکه ها، تبلیغات و وب سایت، انتقال فناوری و بحث در حوزه آموزش و نحوه جذب و  پذیرش دانشجویان mobility، گرنت های بین المللی پرداخت و بیان داشت با توجه به فرصت های بسیار خوب موجود در اروپا و به خصوص کشورهای آلمان و سوئیس که دانشگاه صنعتی اصفهان تصدی خدمات میز سوئیس را بر عهده دارد می بایست از این فرصت ها استفاده نمود و اساتید را در این راستا تشویق و حمایت نمود و اساتید نیز ارتباطات بین المللی خود را در این خصوص گسترش دهند. وی در این خصوص به اقدامات و هماهنگی و برگزاری جلساتی که طی ماه های گذشته توسط مدیریت مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت پذیرفته و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی راهنمای پروپوزال‌نویسی برای جذب گرنت‌های اتحادیه‌ی اروپا (Horizon 2020)که توسط آقای دکتر زارعی ارائه گردید اشاره کرد و خواهان به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات افراد در این زمینه ها گردید.

وی در پایان بحث خود به مرور شرح وظایف رابطین بین الملل پرداخت و توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

در ادامه مدیریت مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان، ضمن تشکر از حمایت های ریاست دانشگاه و همچنین آقای دکتر امیدی که با اهتمام و عزم جدی به دنبال بین المللی سازی دانشگاه هستند، برگزاری این جلسه را برای نخستین بار  در دانشگاه صنعتی اصفهان نقطه عطفی برای توسعه  فعالیت های بین المللی دانشگاه برشمرد و حضور اساتید در این جلسه را که  از قاره های مختلف تجربه حضور در دانشگاه های بین المللی کشورهای مختلف را داشته اند زمینه ساز فعالیت های آتی در جنبه های مختلف دانست و بدان ها اشاره داشت.

دکتر سیما فاخران، اهداف طرح تحول دانشگاه را به عنوان یک سند راهبردی در دانشگاه صنعتی اصفهان بر شمرد و افزود: با استفاده از این سند راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان در جهت بین الملی شدن در دستیابی به مرجعیت علم و فناوری در آسیا را جزئ اهداف اصلی خویش برشمرده است.

وی در این راستا به هدف کلان طرح تحول پرداخت . وی با اشاره به هدف 6 که بین المللی شدن دانشگاه را به صراحت مد نظر قرار داده است افزود : به استناد به این سند راهبردی است که ما می توانیم بسیاری از همکاری های خود را به پیش ببریم. وی با بررسی راهکار های اجرایی ذکر شده در ذیل بین المللی شدن دانشگاه به مواردی همچون افزایش همکاری های مشترک با مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشگران معتبر دنیا مانند دانشکده فیزیک، جذب و تسهیل مبادله ، توسعه زیر ساخت های فیزیکی مرتبط با حوزه بین الملل و چگونگی برنامه ریزی جهت ساختار فیزیکی دانشگاه به جهت دارا بودن یک اکوسیستم بین المللی در سطح محیط دانشگاه، توانمند سازی دانشگاهیان  و برنامه ریزی بر اساس الزامات دانشگاه بین المللی و حتی آموزش زبان انگلیسی به کارشناسان و افرادی که با دانشجویان و اساتید خارجی بیشتر در تعامل هستند پرداخت.

در پایان کارکنان مرکز همکاری های بین الملل به معرفی و بیان شرح وظایف خود پرداختند و سپس اساتید حاضر در جلسه ضمن معرفی بیشتر خود به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

 

 

 

 

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی