اطلاعیه انتشار نخستین شماره از خبرنامه الکترونیکی امور بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می رساند در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه با موسسات علمی خارج از کشور، مرکز همکاریهای علمی بین المللی در نظر دارد نسبت به تهیه گاهنامه های الکترونیکی روابط بین الملل مبادرت نماید. هدف از تهیه و انتشار این گاهنامه ها، اطلاع رسانی به اساتید محترم، دانشجویان عزیز و کارکنان گرامی این دانشگاه در خصوص رویدادهای بین المللی، فرصتهای آموزشی و پژوهشی موجود در فضاهای آکادمیک بین المللی که از طرق مختلف به آگاهی دفتر می رسد، اخبار بازدیدها و همایشها و همچنین آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با امور بین الملل است، که می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. مشارکت سازنده شما در این مسیر، ما را در رسیدن به هدف رهنمون می نماید.

مخاطبان گرامی می توانند اخبار فارسی و یا انگلیسی هرگونه فعالیت های بین المللی خود و یا دانشکده مربوطه اعم از سمینارها ، دوره های مشترک دستاوردهای علمی ، جوایز و افتخارات و ... را جهت درج در نسخه های بعدی این خبرنامه مرکز همکاری های علمی بین المللی از طریق پست الکترونیکی info.international@of.iut.ac.ir ارسال و یا با شماره تلفن‌های ۶-۳۳۹۱۲۵۰۵-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی