اختصاص مبلغ 60 هزار فرانک سوئیس ازسوی Leading House همکاری های سوئیس به دانشجویان ایرانی

نتایج Mobility Grant سال 2019 توسط دانشگاه ZHAW که  Leading House همکاریهای علمی با ایران می‌باشد اعلام گردید.

بر اساس نتایج اعلام شده توسط این دانشگاه، از مجموع 115 درخواست دریافت شده از دانشجویان ایرانی جهت استفاده از Mobility Grant تعداد 8 گرنت به ارزش 60 هزار فرانک سوئیس به دانشجویان 6 دانشگاه ایرانی اختصاص یافته است.

بنا بر اعلام Leading House همکاری‌های علمی با ایران، برندگان ایرانی این گرنت پژوهشی از دانشگاه‌های تربیت مدرس (دو نفر)، تهران (دو نفر)، اصفهان، صنعتی اصفهان، زنجان و الزهرا هستند.

شایان ذکر است کمک‌هزینه‌های حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی چرخشی (Mobility Grant) دانشمندان جوان را قادر می‌سازد تا در پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ی بین‌المللی دخیل شوند. مشارکت این دانشمندان جوان در این پروژه‌ها منجر به برقراری ارتباطات جدید مابین مراکز تحقیقاتی دو کشور گردیده و در ادامه همکاری‌های مابین دو کشور را پایداتر می‌سازد. این حمایت‌ها، در ابتدا با هدف جذب استعدادهای جوان به کشور سوئیس اعطا می‌شود و در ادامه این افراد، محققین سوئیسی را تشویق می‌کنند تا با سفر به مراکز آکادمیک کشور مقابل راه‌های مبادله دانش را مابین دو کشور بگشایند.

#میز_سوئیس

#Swiss_desk

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی