نشست هم اندیشی رایزنان بین الملل دانشکده ها ی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

جلسه رایزنان بین الملل دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان به میزبانی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان  روز شنبه 9 بهمن 1400به صورت برخط برگزار شد. در این نشست مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با مروری بر فعالیت های  گذشته و تشکر از تلاش های  رایزنان  سابق بین الملل برخی دانشکده ها، به معرفی رایزنان جدید پرداخت . دکتر محمد جواد امیدی همچنین از انتقال دفتر دانشجویان غیر ایرانی به بخش بین الملل خبر داد و به روند جذب دانشجویان خارجی و مقررات دانشگاه در این خصوص پرداخت.

وی همچنین از فعالیت مجدد دفتر جذب گرنت در مرکز همکاری ها خبر داد و از زحمات ارزشمند دکتر وحید سالاری به عنوان مسئول سابق این دفتر تشکر کرد. در این نشست همچنین انواع فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی و قوانین مربوط به هر یک مورد بررسی قرار گرفت . تجمیع آمار فعالیت های بین المللی دانشکده ها، برگزاری وبینارهای علمی و استفاده از حمایت های ملی و بین المللی در جلب مشارکت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در دستور کار جلسه قرار داشت. در پایان حاضرین جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و سوالات خود را مطرح نمودند.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف بومی