بورس تحصیلی اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)چین

به اطلاع می رساند فراخوان بورس تحصیلی اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)چین اعلام گردیده است. اطلاعات و فرم مربوط به استفاده از این بورس تحصیلی که با همکاری آکادمی علوم چین، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 2021 ، با محدودیت سنی 35 و 30 سال و مهلت در خواست 31 مارس2021 می باشد، در فایل ذیل در دسترس است.

 

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی