اطلاعيه مهم مركز همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اصفهان

با توجه به گسترش شديد همه گيري بيماري كرونا و اعلام وضعيت A براي دانشگاه صنعتي اصفهان از سوي هيأت رئيسه، ضمن تأكيد بر تعطيل نبودن فعاليت هاي اصلي اين دانشگاه، مركز همكاري هاي علمي بين المللي به جهت حفظ سلامت دانشگاهيان ارجمند، كليه خدمات و فعاليت هاي خود را در اسرع وقت و به صورت الكترونيكي ارائه مي نمايد.
خواهشمند است جهت حفظ سلامتي خود و كاهش تردد در دانشگاه حتي الامكان از مراجعه حضوري به مركز خودداري نماييد.
لطفاً جهت هرگونه درخواست و يا پيگيري امور با ايميل international@iut.ac.ir مكاتبه و يا با شماره هاي ٣٣٩١٢٥٠٥-٠٣١و ٣٣٩١٢٥٠٦-٠٣١ تماس حاصل نماييد.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی