خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه اکتبر 2020 منتشر شد.

دوازدهمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر گردید. این خبرنامه  که به مناسبت یکمین سال انتشار خود با طراحی جدید ارائه گردیده است در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه اکتبر 2020 را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail  پیام تبریک به دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی اصفهان و معرفی دانشکده ها

mail اخبار بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail فعالیت ها و اقدامات بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر

mail آشنایی با فعالیت های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان (اساتید همبسته)

mail فراخوان  فرصت های بورس تحصیلی و مسابقات پیش رو در ماه اکتبر

mail آداب معاشرت و پروتکل های ارتباطی در روابط بین المللی (قسمت سوم)

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه اکتبر 2020 روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه اکتبر 2020

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی