دعوت آیریس جهت شرکت در وبينار با موضوع: " نقش پارکهای علمی در دوران کرونا در حمايت از شرکتهای نوپا "

به اطلاع می رساند آیریس (مركز منطقه اي توسعه مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري زير نظر يونسكو در اصفهان) باهمکاری بنیاد علمی اکو در پاکستان برگزار مي نمايد:

وبينار با موضوع: " نقش پارکهای علمی در دوران کرونا در حمايت از شرکتهای نوپا "

 

زمان:  چهارشنبه، ٢٢ مرداد ١٣٩٩
از ساعت ١٦-١٤

لازم به ذکر است این وبینار از طریق برنامه "zoom" برگزار خواهد شد که مشخصات ورود به آن به شرح ذیل می باشد: 
Zoom.us
Webinar ID: 944 8191 7403
Passcode: 257067

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی