خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه جولای 2020 منتشر شد.

نهمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر گردید. این خبرنامه که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه جولای 2020 را پوشش می دهد .

علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail فعالیت ها و اقدامات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه جولای

mail رویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه جولای

mail وبینارهای برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه جولای

mail همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در برگزاری و شرکت در وبینارهای ملی و بین المللی در ماه جولای

mail تأثیر خود مراقبتی و بهبود بهره وری

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه جولای 2020 به روی فایل ذیل و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

 

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی