پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه 2020 منتشر شد.

پنجمین نسخه خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.  این خبرنامه  که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه فوریه 2020 را پوشش می دهد .

yesآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail معرفی پروژه ها و برنامه های جهانی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

mail معرفی فرصت های تحصیلی: برگزاری مدرسه تابستانی ریاضیات در پاریس

mailانجمن جهانی زنان دانشمند- برزیل 2020

mailرویدادها و افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه فوریه

mailویژگی های محیطی یک دانشگاه پایدار

mail دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی موضوعی کیو اس سال 2020

mail اقدامات دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای مقابله با ویروس کرونا

mail بازدید و اقدامات بشر دوستانه بنیاد دانشگاه صنعتی اصفهان از سیستان و بلوچستان در راستای اهداف توسعه پایدار

mail ویژگی هایی که اعضای یک تیم می بایست دارا باشند(قسمت سوم)

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه ژانویه 2020 به روی فایل ذیل و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی