فراخوان بورس پسا دکتری دولت فرانسه

به اطلاع می رساند فراخوان بورس پسا دکتری دولت فرانسه اعلام گردیده است.

شرایط پذیرش:

– دارا بودن مدرک دکتری در رشته مربوطه

– دارا بودن تابعیت ایرانی‌

– فعالیت به عنوان استاد و محقق در دانشگاه ایرانی‌ حداقل از سپتامبر ۲۰۱8

– دارا بودن مهارت زبانی تعیین شده توسط دانشگاه فرانسوی پذیرنده

– دارای کمتر از ۴۶ سال سن در اول نوامبر 2020

– درنظر گرفتن شروع اقامت در آزمایشگاه فرانسوی از اول نوامبر 2020

مزایای بورس:

– اعطای بورس به مدت ۶ ماه با پرداختی ماهیانه مبلغ 2055 یورو

– بیمه‌ تامین اجتماعی در طول اقامت در فرانسه

– صدور روادید رایگان

enlightenedجهت کسب اطلاعات بیشتر و فرم های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی