چهارمین شماره خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه 2020 منتشر شد.

چهارمین نسخه خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.  این خبرنامه  که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه ژانویه 2020 را پوشش می دهد .

yesآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

mail دانشجویان بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

mailدانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی ISC

mailامضای تفاهم نامه مشترک با سونوم

mailمصاحبه با یکی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان

mailدانشگاه صنعتی اصفهان در مسیر یک دانشگاه پایدار

mail معرفی اعضای جدید تیم روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

mail رویدادهای بین المللی ماه دسامبر دانشگاه صنعتی اصفهان

mail معرفی برنامه اراسموس پلاس

mailیادبود فارغ التحصیلان از دست رفته دانشگاه صنعتی اصفهان در سانحه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی

mail ویژگی هایی که اعضای یک تیم می بایست دارا باشند(قسمت دوم)

 

جهت مشاهده خبرنامه ماه ژانویه 2020 به روی فایل ذیل و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی