دومین نشست هم اندیشی مسئولین بین المللی سازی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

دومین نشست هم اندیشی مرکز همکاری های علمی بین المللی و مسئولین بین المللی سازی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان امروز سه شنبه 24 دی ماه 98  برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از فعالیت های انجام شده مرکز همکاری های علمی بین الملل طی دو ماه گذشته ارائه و  مباحثی پیرامون پروژه های کلان در خصوص بین المللی سازی دانشگاه و توسعه زیرساخت های فناوری ، بررسی روند دعوت از مهمانان خارجی،نحوه جمع آوری اطلاعات حوزه بین الملل وهمکاری در تهیه اخبار و محتوای مورد نیاز وب سایت و شبکه های اجتماعی با دانشکده ها مطرح گردید. در ادامه گزارشی از روند تهیه ی  کاتالوگ انگلیسی دانشگاه ارائه شد.

 

                      

دو همکار جدید مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این نشست به مسئولین بین المللی سازی دانشکده ها معرفی شدند.

          

 

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی