امضای تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه صنعتی اصفهان ومرکز تحقیقات و کاربرد نانوتکنولوژی دانشگاه سابانجی ترکیه (SUNUM)

 تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تحقیقات و کاربرد نانوتکنولوژی دانشگاه سابانجی (SUNUM) امضا شد.

              

این تفاهم نامه که پیرو مذاکرات و پیگیری های مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با  مرکز تحقیقات و کاربرد نانوتکنولوژی دانشگاه سابانجی ترکیه منعقد گردیده است در زمینه همکاری های متقابل در آموزش عالی و تحقیقات علمی و راستای گسترش همکاری های بین المللی بوده و مطابق آن طرفین بر همکاری های دو جانبه در زمینه آموزش عالی و تحقیقات علمی مشترک تأکید دارند.

  زمینه های همکاری مورد توافق در این تفاهم نامه به شرح ذیل خواهد بود:

 enlightenedتبادل اعضای هیئت علمی و پژوهشگران ،
enlightened فعالیتهای پژوهشی مشترک مانند برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی مشترک ،
enlightened برپایی سمپوزیوم ، کارگاه ها و همایش های مشترک ،
enlightenedتبادل مواد و اطلاعات علمی ،
enlightened برنامه های تحقیقاتی مشترک دانشگاهی.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی