برگزاری مدرسه بین‌المللی زمستانه رمزنگاری

دانشگاه علم و صنعت ایران، اولین مدرسه زمستانی انجمن رمز ایران در زمینه امنیت اطلاعات و رمزنگاری را از ۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌نماید. عنوان مدرسه زمستانی، "رمزنگاری متقارن: از نظریه تا کاربرد" است. هدف مدرسه زمستانی فراهم کردن فرصتی برای محققان رمزنگاری به منظور فهم امنیت اولیه های رمزنگاری متقارن و همچنین مباحث در حال ظهور در این حوزه رمزنگاری است. این مدرسه، شامل نشست های آموزشی و همچنین سخنرانی های فنی است توسط سخنرانان کلیدی و همچنین کارشناسان ارائه خواهد شد.
مدرسه زمستانی، شامل مباحث ذیل می باشد:
enlightenedمقدمه ای بر رمزنگاری متقارن و حملات آماری،
enlightenedامنیت قابل اثبات از اولیه های رمزنگاری متقارن،
enlightenedرمزگذاری توام با احراز اصالت و بررسی اجمالی مسابقه رمزنگاری سبک وزن NIST،
enlightenedحملات جانبی کانال و پیاده سازی امن اولیه های رمزنگاری متقارن.
 
برنامه مدرسه زمستانی به نحوی طراحی شده است که برای طیف گسترده ای از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین کارشناسان با سابقه رمزنگاری مفید باشد.
 
زمان و مکان برگزاری:
زمان برگزاری : یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۸:۰۰
مکان برگزاری : دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت نام : 1398/11/01

آخرین مهلت ثبت‌نام: 1398/11/08

جدول زمان‌بنديرا ازبرنامه مدرسه زمستانیمطالعه فرمایید.

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی