ضیافت افطار و نشست پرسش و پاسخ دانشجویان بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

مرکز دانشجویان بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان (ISC) با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه ضیافت افطار و نشست پرسش و پاسخ دانشجویان بین الملل را به همراه خانواده های آنان در روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1402 برگزار کرد.

در پایان این نشست دانشجویان به بیان چالش های موجود و مشکلات خود پرداختند و پاسخ سوالات خود را از مسئولین مربوطه دریافت کردند.

گزارش تصویری:

   

  

  

 

 

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف بومی