نشست مدیران بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان در راستای همکاری های علمی، تحقیقاتی مشترک با کشور چین

نشست مدیران بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان با هماهنگی مرکز همکاریهای بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان  در روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر مهریار رايزن علمی ايران در کشور چین، ژاپن و کره جنوبی، دکتر ناصر گل صنمی دانشيار دانشگاه علم و صنعت شاندونگ چین و مدير دفتر تعاملات علوم و فناوري ايران در شهرك سازمان همكاري شانگهاي برگزار گردید.  محوریت نشست آشنایی با گرنت های تحقیقاتی در کشور چین، فرصت های تحقیقاتی مشترک و‌ شرایط استقرار پارک های علم و فناوری در دانشگاه های استان شاندونگ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بود. در این جلسه نیز فرصت های استفاده از ظرفیت های عضویت ایران در سازمان همكاری شانگهای تبیین و بررسی شد.

 

#IUN

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی