خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر 2022 منتشر شد.

خبرنامه الکترونیکی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر 2022 منتشر شد. این خبرنامه که در چهارمین سال و سی و یکمین شماره انتشار آن می باشد که در راستای گسترش تعاملات علمی بین المللی دانشگاه تهیه شده و با هدف اطلاع رسانی به کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منتشر گردیده است و از این طریق می تواند بر تعاملات علمی بین المللی دانشگاهیان ارجمند موثر باشد. خبرنامه حاضر اخبار بین المللی مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان ویژه ماه نوامبر 2022  را پوشش می دهد .علاقمندان می توانند پست الکترونیکی خود را در اینجا ثبت نموده تا شماره جدید خبرنامه را پس از انتشار دریافت نمایند. جهت مکاتبه با هیأت تحریریه و ارسال هرگونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین ارسال اخبار بین المللی حوزه خود در دانشگاه صنعتی اصفهان اینجا کلیک نمایید.

enlightenedآنچه در این شماره بدان پرداخته شده است :

 mail اخبار و فعالیت های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail اخبار تکنولوژی و صنعت دانشگاه 

mail افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه نوامبر

mail فرصت های تحصیلی بین المللی

mail رویدادهای پیش رو در دانشگاه صنعتی اصفهتن

جهت مشاهده این خبرنامه (ماه نوامبر 2022) بر روی لینک زیر و برای مشاهده خبرنامه ماه های گذشته  اینجا کلیک نمایید.

مشاهده آنلاین خبرنامه ماه نوامبر2022

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی