سه عضو هئیت علمی جوان دانشگاه سرآمد علمی کشور معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فهرست سرآمدان علمی جوان کشور را منتشر کرد. در این فهرست نام سه عضو هئیت علمی جوان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز دیده می شود.دکتر محمد سیلانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر مهدی عبدی، استادیار دانشکده فیزیک و دکتر مهشید خرازیها، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان سه استاد جوان زیر 45 سال هستند که به عنوان سرآمد علمی جوان کشور معرفی شدند.  

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های 2019 تا 2021 و آیین نامه این مرکز، تعداد 100 سرآمد علمی و 15 سرآمد علمی جوان را شناسایی و معرفی کرد.

این سرآمدان علمی جوان از بین افرادی با رتبه بیشتر از 100 و سن کمتر از 45 سال انتخاب شده اند.دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در بین مجموعه های داری اعضای هئیت علمی جوان با کسب رتبه علمی 1163 حائز رتبه 18 شده است.

گفتنی است، به این افراد با توجه به اعتبار علمی کسب کرده،حمایت هایی از جمله پژوهانه ، اعتبار خدمات آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکترای تعلق یافته است.

رتبه های اعضای هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان را در ادامه می خوانید:

محمد سیلانی با رتبه 26، اعتبار علمی 596 ، پژوهانه نقدی 69میلیون تومان ، گرنت آزمایشگاهی 10 میلیون تومان و تعداد دو محقق پسا دکترا

مهدی عبدی رتبه 39، اعتبار علمی 448، پژوهانه نقدی 50 میلیون تومان، گرنت آزمایشگاهی 8 میلیون تومان و تعداد 1 محقق پسا دکترا

مهشید خرازیها رتبه 103 اعتبار علمی 120، پژوهانه نقدی 30 میلیون تومان، گرنت آزمایشگاهی 5  میلیون تومان و تعداد 1 محقق پسا دکترا

 

 

منبع خبری: روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محل نمایش: 

اخبار

تحت نظارت وف بومی