فراخوان پذیرش محقق پسادکتری مشترک رصدخانه ملی ایران و دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان در نجوم رصدی

رصدخانه ملی ایران و دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برای جذب دو محقق پسادکتری با شرایط زیر اعلام آمادگی می کنند:

محققین پذیرفته شده در موضوعات زیر فعالیت خواهند کرد:
• چشمه های گذرا و اخترفیزیک چند پیام رسانی
• رصد دنباله اپتیکیِ چشمه های پرانرژی
• ریزهمگرایی گرانشی و مطالعه اپتیکی اجرام فشرده

با توجه به ثبت اولین نور تلسکوپ 3/4 متری رصدخانه ملی ایران این مجموعه از اواسط سال ۲۰۲۳ وارد فازعلمی خواهد کرد. محققین پذیرفته شده در برنامه های رصدی مشخص شده، را ه اندازی ابزارگان، فرایندهای داده کاهی و تحلیل داد ه ها و روند انتشار نتایج بدست آمده همکاری خواهند کرد. آشنایی با زبان های برنامه نویسی، مهارت های محاسبات عددی و مهارت های رصدی در جذب محققین امتیاز به حساب می آید .

بازه ی زمانی این موقعیت یکسال می باشد و در صورت عملکرد رضایت بخش افراد قابل تمدید به سال دوم خواهد بود.

محققین پذیرفته شده به صورت مشترک و متناسب با برنامه تحقیقاتی تعیین شده در پژوهشکد ه نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و سایت رصدخانه ملی ایران در قله گرگش حضور خواهند داشت و از امکانات تحقیقاتی در این مکا نها بهره مند خواهند شد.
برای ثبت درخواست لازم است که یک رزومه ی تحقیقاتی شامل سوابق آموزشی و فعالیت های پژوهشی به همراه لیست مقالات چاپ شده، علایق پژوهشی و حداقل دو توصیه نامه معتبر که یکی از آ نها می بایست ازطرف استاد راهنمای دوره دکتری باشد به آدرس
  astro@ipm.ir و رونوشت ایمیل به s.shakeri@iut.ac.ir ارسال گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با دکتر امین فرهنگ a.farhang@ipm.ir و یا دکتر سروش شاکری s.shakeri@iut.ac.ir تماس حاصل نمایید.

enlightenedموعد مقرر برای ارسال درخواست ها تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ می باشد.

enlightenedلطفا هماهنگی های لازم را جهت ارسال توصیه نامه ها پیش از موعد مقرر انجام دهید.

 

محل نمایش: 

اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی