دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی موضوعی تایمز 2023

در 25 اکتبر 2022، دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس موضوع در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان آموزش عالی 2023 تایمز قرار گرفت. فهرست زیر خلاصه ای جامع از عملکرد دانشگاه صنعتی اصفهان در هر 4 رتبه بندی موضوعی را نشان می دهد:

علوم کامپیوتر: 501–600
مهندسی: 601–800
علوم زیستی: 601–800
علوم فیزیکی: 601–800

لازم به ذکر است این رتبه بندی در 6 رشته حقوق، هنر و علوم انسانی، بازرگانی و اقتصاد، بالینی و بهداشت، آموزش، روانشناسی و علوم اجتماعی برای دانشگاه صنعتی کاربرد ندارد. این بدان معناست که این دانشگاه این موضوعات را در حین تکمیل روش جمع‌آوری داده‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی انتخاب نکرده است.

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف بومی