نشست مسئولین بین المللی سازی دانشگاه صنعتی اصفهان به میزبانی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه برگزار شد.

نشست مسئولین بین المللی سازی دانشگاه صنعتی اصفهان  روز چهارشنبه 11 آبان ماه 1401 به میزبانی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه در استان اصفهان،مسئولین بین المللی سازی دانشکده ها و معاون پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در این دیدار مدیر مرکز همکاری های علمی بین المللی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای بین المللی دانشگاه به بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های علمی بین المللی با کشورها و به ویژه با کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی پرداخت .

دکتر پیمان مصدق تنها راهگشای تنگناهای اقتصادی دانشگاه را در وضعیت کنونی افزایش تعداد دانشجویان خارجی و بهره مندی بیشتر از گرنتهای اتحادیه اروپا عنوان کرد و به ضرورت جذب و استفاده ازگرنت های بین المللی موجود تأکید کرد.

در ادامه، دکتر ابراهیمی مدیر اداره تحصیلات تکمیلی، به روند جذب دانشجویان خارجی و سیاستهای جدید دانشگاه و ضرورت انعطاف پذیری بیشتر در راستای جذب تعداد بیشتردانشجویان و بهره گیری از پتانسیلهای موجود در کشورهای همسایه پرداخت و همچنین تسهیلات و مصوبات جدید را عنوان کرد.

دکتر صفوی، معاون پژوهشی دانشگاه نیز در این نشست با توجه به خارج شدن دانشگاه از نسل یک،  به ضرورت جذب دانشجویان خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و توسعه پژوهش پرداخت.

کارشناس ارشد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان نیز با بیان مشروح فعالیتهای دفتر نمایندگی وزرات امور خارجه در اصفهان ، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی علمی و ارتباط با خواهرخوانده های شهر اصفهان را به عنوان فرصتهای بسیار مفید برای پیشبرد اهداف بین المللی سازی برشمرد .

آقای کردآبادی همچنین تجارب کشورهای توسعه یافته و ضرورت الگوبرداری و تقویت ارتباطات در بخشهای مختلف و سیستمهای اداری چابک را بسیار مهم قلمداد نمود و استفاده از سیاسست همسایگی و گسترش فعالیت با شرق را راهگشا دانست.

وی همچنین از تسهیل در روند دريافت رواديد خبر داد و افزود در این رابطه تمام تلاشمان را برای تسهیل و تسریع اخذ روادید دانشجویان بین الملل به کار می گیریم.

در پایان هریک از مسئولین بین المللی سازی دانشکده ها به بیان نظرات و مسائل پیش رو در انجام فعالیت های بین المللی خود و همچنین جذب دانشجویان خارجی پرداختند .

محل نمایش: 

اخبار

ارتقاء امنیت وب با وف بومی